Voorbeelden beplantingsplan

Dit is een voorbeeld van een plantkenmerkenlijst, elke plant uit het beplantingsplan wordt hierin omschreven.

Plantkenmerkenlijst

Dit is een voorbeeld van een bloeischema, hierin zijn ook alle planten uit het beplantingsplan opgenomen en schematisch weergegeven.

Bloeischema